BTO rapport - BTO 2010.033

Softwarepakketten voor de ondersteuning van saneringsbeslissingen van leidingen

Rapporten

In het BTO project Bouwstenen Leidingnetbeheer is in het projectonderdeel Innovatieve Technieken
onderzocht welke technieken en producten een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan verbeterd
leidingnetbeheer bij waterbedrijven. Op 8 december 2009 is een workshop georganiseerd waarin
saneringsbeslissingen nader zijn verkend en eisen zijn opgesteld waaraan ondersteunende instrumenten
(inspectietechnieken en ondersteunende software pakketten) moeten voldoen. In twee workshops, op 7
april 2010 en 26 mei 2010, zijn zeven kansrijke softwarepakketten voor het ondersteunen van
saneringsbeslissingen gepresenteerd aan waterbedrijven. De selectie van deze pakketten heeft
plaatsgevonden in nauw overleg met de waterbedrijven vertegenwoordigd in de
Projectbegeleidingsgroep Leidingnetbeheer.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?