BTO rapport - BTO 2010.037

Jaarverslag BTO 2009 Hoogtepunten uit het bedrijfstakonderzoek

Rapporten

Het BTO is het collectieve onderzoek voor negen Nederlandse waterbedrijven, hun koepelvereniging Vewin en twee geassocieerde Vlaamse waterbedrijven. Deze bedrijven geven invulling aan hun opdrachtgeverschap voor het BTO via hun vertegenwoordigers in het College van Opdrachtgevers CvO. In 2009 waren de BTO-onderzoeksprojecten verdeeld over zes programma’s: Microbiologie, Chemische waterkwaliteit, Risicobeheer bronnen, Waterbehandeling, Waterdistributie en Client 21, dat nu na afronding van de twee laatste projecten wordt afgesloten.Deskundigen uit de deelnemende bedrijven en hun
laboratoria begeleiden het onderzoek onder meer via de zes bijbehorende programmabegeleidingscommissies (PBC’s) en via expertgroepen.
Het BTO-programma kent daarnaast multidisciplinaire, thematische onderzoeksprojecten, zoals Duurzaam veilig water, Biologische stabiliteit, Water Safety Plans, Nevenproducten UV/UV-oxidatie, Geo-informatie voor de watersector, Klimaatverandering, Cyanotoxines en Nanotechnologie. Deze projecten worden begeleid door themabegeleidingsgroepen waarin vertegenwoordigers van verschillende PBC’s en/of bedrijven zitting hebben.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?