BTO rapport - BTO 2010.009

BTO we maken het samen

Rapporten

Hoe zorgen we dat de resultaten van BTO-onderzoek optimaal worden
ingezet en geïmplementeerd in de praktijk van de waterbedrijven, de
opdrachtgevers voor het bedrijfstakonderzoek BTO? Om dat voor elkaar te
krijgen, zijn de BTO-opdrachtgevers en -onderzoekers samen aan zet. Dit
boekje beschrijft twintig implementatieaanjagers: concrete hulpmiddelen die
medewerkers bij de waterbedrijven en onderzoekers kunnen inzetten om
hun kennisuitwisseling en samenwerking en de implementatie van onderzoeksresultaten
te verbeteren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?