BTO rapport - BTO 2010.019

Vrijlevende protozoa in het reine water en in het distributiesysteem van twee grondwaterpompstations

Rapporten

Legionella pneumophila groeit in natuurlijke en door de mens gemaakte watersystemen
uitsluitend in bepaalde vrijlevende protozoa die dienst doen als gastheer. Vrijlevende
protozoa zijn eencellige eukaryotische dierlijke organismen, die zich voeden met
(prooi)bacteriƫn, algen, andere protozoa en kleine deeltjes biomassa aanwezig in water,
in biofilms en in sediment. Sommige vrijlevende protozoa bezitten ziekteverwekkende
eigenschappen. Zo staan enkele soorten van de geslachten Naegleria en Acanthamoeba
bekend als menspathogeen, maar ook als gastheer van L. pneumophila.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?