BTO rapport - BTO 2010.013

Inspectietechnieken voor rationeel saneringsbeleid van leidingnetten

Rapporten

Het leidingsysteem voor de distributie van drinkwater bevindt zich vrijwel geheel onder de grond.
Voor Nederland heeft dit leidingnet een lengte van 116.000 km. Het drinkwaternet van de aan het BTO
deelnemende bedrijven heeft een totale lengte van meer dan 150.000 kilometer en vertegenwoordigt een
waarde van meer dan 25 miljard euro. Door rationeel leidingnetbeheer beogen waterbedrijven hun
leidingen veilig en economisch in bedrijf te hebben. Waterbedrijven worden hierbij geconfronteerd met
onzekerheden over de exacte toestand van de ondergrondse infrastructuur. In dit rapport wordt een
overzicht gegeven van beschikbare inspectietechnieken en hun toepasbaarheid om de toestand van het
leidingnet in beeld te krijgen.
Inzicht in de technische staat van een leiding kan worden verkregen door inspectie. Een actueel
overzicht van de hiervoor beschikbare technieken is opgesteld. De laatste jaren hebben zich een aantal
innovaties voorgedaan waarbij inspectietechnieken zijn ontwikkeld die niet-destructief zijn, een resultaat
geven over een grotere leidinglengte en inwendig (zonder graven) kunnen worden toegepast. Een aantal
innovatieve technieken zijn beschikbaar voor het inspecteren van drinkwaterleidingen:
– Inspectietechnieken met magnetische velden.
– Inspectietechnieken op basis van ultrasoon geluid.
– Inspectietechniek op basis van georadar/grondradar.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?