BTO rapport - BTO 2010.020

Controlemethodiek afsluiters

Rapporten

Afsluiters vormen een belangrijk onderdeel van de distributie-infrastructuur. Zij stellen
waterleidingbedrijven in staat leidingen te isoleren in geval van onderhoud of incidenten, zoals
leidingbreuken en besmettingen, om zo overlast en/of gevaar voor de consument te beperken. Over de
betrouwbaarheid van afsluiterbestanden is echter vooralsnog zeer weinig bekend en beheerpraktijken
blijken te verschillen van bedrijf tot bedrijf. Het doel van dit rapport is om enerzijds de huidige praktijk
van afsluiterbeheer te beschrijven en anderzijds aanbevelingen te doen voor een beheermethodiek,
zodanig dat het rapport bruikbaar is als handvat voor het opzetten van een beheerplan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?