BTO rapport - BTO 2009.011

Verwijdering van MS2 fagen, E. coli, Clostridium sporen en (oo)cysten van Cryptosporidium en Giardia door actief koolfiltratie

Rapporten

Sinds 2001 moeten de Waterleidingbedrijven die oppervlaktewater gebruiken als de bron voor hun
drinkwaterproductie een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse uitvoeren om aan te kunnen
tonen dat het drinkwater voldoet aan een infectierisico niveau van 10-4 per persoon per jaar. Hiervoor
moet de concentraties indexpathogenen in het ruwe water worden bepaald en de mate waarin deze door
de locale zuivering worden verwijderd. Bij de eerste voorlopige risicoanalyse van de productielocaties
van het Waterbedrijf EVIDES en ook van andere bedrijven (Schijven en De Roda Husman, 2009) kwam
naar voren dat er onvoldoende kennis is over actieve koolfiltratie als barrière voor virussen, bacteriën en
protozoa (oö)cysten in de zuivering. Doel van het onderzoek beschreven in dit rapport is om het
vermogen van actieve koolfiltratie te bepalen om pathogene virussen, bacteriën en protozoa te
verwijderen. Tevens zijn metingen verricht om inzicht te krijgen in de verwijderingmechanismen en het
lot van de verwijderde micro-organismen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?