BTO rapport - BTO 2009.016

De inzet van geografische Informatiesystemen voor analyses van het leidingnet

Rapporten

In de afgelopen jaren zijn geografische informatie systemen (GIS) sterk ontwikkeld en in vele sectoren in
gebruik genomen. Naast het digitaal beheer van informatie komen er steeds meer mogelijkheden voor
het analyseren van geografische informatie. De ruimtelijke gegevens die beschikbaar zijn binnen een GIS
maken uitgebreide analyses mogelijk van de wisselwerking tussen de omgeving en het leidingnet. Om
de toepasbaarheid van GIS voor analyses van het leidingnet in de praktijk te toetsen zijn in dit
onderzoek twee casestudies uitgewerkt. Deze casestudies geven inzicht in wat, met gebruik van
bestaande modellen en informatiesystemen, de kwaliteit is van de resultaten van GIS analyses en welke
middelen noodzakelijk zijn om dergelijke analyses uit te voeren. Deze casestudies betreffen de
toepassing van de WML-Saneringscriteria op een geheel leidingnet en het koppelen van het model
Bodemtemperatuur aan een leidingnet. De casestudies zijn in nauwe samenwerking uitgevoerd met
respectievelijk WML en Brabant Water.

Heeft u een vraag over deze publicatie?