BTO rapport - BTO 2009.001(s)

Literatuurstudie naar opportunistisch-ziekteverwekkende micro-organismen die zich in drinkwater kunnen vermeerderen

Rapporten

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft in 2007 gerapporteerd dat wereldwijd de temperatuur de afgelopen 100 jaar tussen de 0,6 en 0,9°C is gestegen. Klimaatmodellen voorspellen dat in 2100 de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,1 tot 6,4°C is gestegen. Ook in Nederland zal de gemiddelde temperatuur toenemen waardoor de temperatuur van het oppervlaktewater, drinkwater en distributiesysteem zal stijgen. Een toename in de watertemperatuur leidt mogelijk tot verschuiving in de samenstelling van de microbiële populatie in leidingwater. Deze verschuiving brengt mogelijk met zich mee dat het aantal opportunistische ziekteverwekkende micro-organismen in het leidingwater toeneemt, omdat hogere temperaturen de groei van deze organismen bevordert. In dit rapport worden opportunistische ziekteverwekkende micro-organismen die zich kunnen vermeerderen in drinkwater beschreven op basis van studies gepubliceerd in de (inter)nationale literatuur. Het doel van deze studie is om een selectie van ziekteverwekkende micro-organismen te maken die, bij opwarming van het leidingwater in Nederland, een mogelijk gezondheidsrisico vormen. In de wetenschappelijke literatuur zijn 17 verschillende (groepen van) organismen met ziekteverwekkende eigenschappen gevonden, die zich kunnen vermeerderen in drinkwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?