BTO rapport - BTO 2008.004

De microbiologische veiligheid van de 60-dagenzone rond grondwaterwinningen

Rapporten

Biedt de 60-dagenzone voldoende veiligheid tegen virusdoorbraak?
Rond grondwaterwinningen zijn beschermingszones aangebracht
waarbinnen risicovolle microbiologische en chemische activiteiten niet mogen
plaatsvinden. In 1980 heeft de Commissie Bescherming Waterwingebieden
vastgesteld in een richtlijn dat het waterwingebied rond
grondwaterwinningen in gebieden met zand- en grindlagen zodanig groot
moet zijn dat het toestromende grondwater in het watervoerende pakket een
verblijftijd van ten minste 60 dagen heeft. Dit waterwingebied of 60-
dagenzone beschermt de winmiddelen tegen doorbraak van microorganismen.
De 60-dagenzone is gebaseerd op onderzoek en ervaringen uit
de jaren ’30 met bacterieel verontreinigd water. Onduidelijk is echter of de 60-
dagenzone de winmiddelen ook voldoende beschermt tegen doorbraak van
virussen. Veldstudies die zijn uitgevoerd in niet kwetsbare watervoerende
pakketten (zuurstofhoudend water) hebben aangetoond dat voldoende
verwijdering van virussen optreedt gedurende 60 dagen bodemtransport. Een
aantal Nederlandse freatische grondwaterwinningen bevinden zich echter in
een gebied met een voor virussen kwetsbaar watervoerend pakket (anoxisch
grondwater, korte onverzadigde zone, relatief hoge pH).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?