BTO rapport - BTO 2008.006

Relatie tussen storingen AC-leidingen en het weer

Rapporten

In het drinkwaterdistributienet in Nederland treden storingen op. Om storingen tegen te gaan of de invloed van storingen te beperken, is het belangrijk te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij het optreden van storingen. Er zijn vermoedens, o.a. bij monteurs, dat externe factoren als ondergrond en weersfactoren een belangrijke rol spelen in het falen van een leiding.
In dit project “Relatie tussen storingen AC-leidingen en het weer” is met behulp van statistische methoden onderzocht of op basis van de huidige storingsgegevens van WMD een relatie kan worden gevonden tussen spontane storingen in AC-leidingen en de weersfactoren temperatuur, neerslag, verdamping en wind. Daarbij is zowel gekeken naar de invloed van individuele factoren als naar de invloed van combinaties van factoren. Tevens is onderzocht of bij bepaalde type ondergrond of leeftijd van leidingen sprake is van een grotere gevoeligheid voor weersfactoren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?