BTO rapport - BTO 2008.060

Veilige waterwingebieden bedreigingen door chemische verontreinigingen

Rapporten

In het kader van het bedrijfstakonderzoek (BTO) van de gezamenlijke waterbedrijven is in 2005
onderzoek gestart naar de bedreiging van het grondwater door organische microverontreinigingen. Het
onderzoek richtte zich speciaal op polaire stoffen. Juist deze stoffen kunnen het grondwater bedreigen
door hun relatief hoge mobiliteit in de bodem, waarmee ze mogelijk een bedreiging vormen voor het
drinkwater. Bovendien zijn deze stoffen moeilijk te verwijderen met de voor grondwater gebruikelijke
zuiveringsstappen zoals beluchting en filtratie. Bij dit onderzoek is een nieuwe screeningstechniek,
gebaseerd op een isolatie van stoffen uit het water met een vaste fase (SPE), een
vloeistofchromatografische scheiding en detectie van stoffen met een 2-tal detectoren (gebaseerd op UV
absorptie en massaspectrometrie) toegepast waarmee vooral ook polaire stoffen kunnen worden
aangetoond.
In dit rapport zijn de tussentijdse resultaten van de eerste fase van dit screeningsonderzoek beschreven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?