BTO rapport - BTO 2008.057

U-STORE Toelichting op en afspraken over uniforme storingsregistratie

Rapporten

Inzicht in de conditie van het ondergrondse kapitaal van drinkwaterbedrijven is lastig te
verkrijgen: de levering van drinkwater moet – liefst ongehinderd – doorgang vinden en (nondestructieve)
inspectiemethoden zijn vaak ingewikkeld en duur. Storings- en
onderhoudsgegevens kunnen uitkomst bieden. Statistische analyse van deze gegevens kan
inzicht geven in het storingsgedrag van leidingpopulaties. Voor statistische analyse is het wel
van belang dat de gegevens aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat
zijn, hangt af van de gewenste nauwkeurigheid van de analyse en, daarmee samenhangend,
de toe te passen statistische methode. Algemeen geldt dat het gebruik van meerkeuze vragen
met een beperkt aantal eenduidige, duidelijke, uitputtende en onderscheidende
antwoordcategorieën, de kwaliteit en bruikbaarheid van de gegevens voor statistische
analyse verhoogt. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over storingen in
leidingpopulaties, is het van belang dat de populaties voldoende omvangrijk zijn. Door de
storingsdata van meerdere bedrijven samen te voegen, kunnen eerder en met grotere
betrouwbaarheid uitspraken worden gedaan over verbanden en conditieverloop, mits de
data uniform geregistreerd zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?