BTO rapport - BTO 2008.053

Warmteindringing in de bodem

Rapporten

In een onderzoek van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij (nu Brabant water) in 2006 [E.Smulders,
maart 2006] is geconstateerd dat op sommige plaatsen in het leidingnet van Tilburg hoge
watertemperaturen kunnen voorkomen. Vergelijking van bodemtemperaturen en temperaturen in de
leidingen heeft aangetoond dat de watertemperatuur in de leidingen zeer snel de bodemtemperatuur
benadert. Gedurende laagverbruik ’s nachts is de watertemperatuur vrijwel gelijk aan de
bodemtemperatuur. Overdag blijft het verschil tussen watertemperatuur en bodemtemperatuur bij
voldoende verbruik groter. Door een hoge temperatuur van de bodem kan de watertemperatuur
opwarmen tot boven de 25 oC, waardoor water niet meer voldoet aan het Drinkwaterbesluit. Mogelijk
komt dit incidenteel voor tijdens een hittegolf.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?