BTO rapport - BTO 2008.009

Visie op mengseltoxiciteit in drinkwater

Rapporten

Met het BTO project Waterkwaliteitsdoelen Q21 willen de drinkwaterbedrijven er voor zorgen
dat het drinkwater in Nederland nu en in de toekomst van goede kwaliteit is. Een belangrijk aspect
in dit project was een betrouwbare beoordeling van de chemische kwaliteit van het drinkwater. De
huidige chemisch analytische methoden kunnen niet het enorme aantal, vaak onbekende, stoffen
detecteren dat mogelijk in de bronnen voor de drinkwaterproductie aanwezig is. Daarnaast ontbreken
voor veel stoffen publieke toxicologische gegevens om de gezondheidsrisico’s mee in te kunnen
schatten. Tenslotte is onbekend hoe de mogelijke gecombineerde werking van verschillende stoffen
tezamen de totale toxiciteit van het water beïnvloedt. Daarom moet voor een analyse van de risico’s
van deze complexe mengsels naar alternatieven worden gezocht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?