BTO rapport - BTO 2008.014

Opstart mangaanverwijdering in snelfilters

Rapporten

Een veelgebruikte zuiveringstechniek voor productie van drinkwater uit grondwater is snelfiltratie. In
het snelfilter worden de gevormde ijzervlokken afgevangen of wordt ijzer adsorptief verwijderd, wordt
mangaan verwijderd en vindt biologische omzetting van ammonium plaats. Onderlinge interactie tussen
deze processen is mogelijk en typisch wordt een stratificatie van de processen waargenomen met ijzeren
methaanverwijdering in de bovenste lagen van het filterbed en nitrificatie en mangaanverwijdering
dieper in het bed. Verhoging van de IJzer/methaan/ammonium concentraties kan leiden tot neerslag
van mangaan op de spoeldoppen of doorslag in het filtereffluent. Ook komt bij het inwerken van een
nieuw filter de mangaanverwijdering over het algemeen als laatste op gang

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?