BTO rapport - BTO 2008.022

Waterdistributie van de Toekomst

Rapporten

De huidige snelheid van maatschappelijke, technologische en klimatologische
ontwikkelingen vraagt om een vooruitziende blik om tijdig op veranderingen
te kunnen anticiperen. Voor de drinkwatersector zijn sinds 2003 een aantal
toekomstverkenningen gemaakt om te kijken welke trends en ontwikkelingen
de maatschappij beïnvloeden en wat de gevolgen ervan zijn op het gebied
van de drinkwatervoorziening in Nederland. Door de trends te vertalen in
kansen en bedreigingen voor de sector, kan er tijdig op worden geanticipeerd.
Voor waterdistributie is dit met name van belang, omdat de infrastructuur
ondergronds en voor lange tijd aangelegd wordt, waardoor het systeem niet
flexibel is. Om op toekomstige veranderingen te anticiperen, is op 31 oktober
2007 de workshop Waterdistributie van de Toekomst georganiseerd. Tijdens die
workshop hebben distributiespecialisten van alle Nederlandse en twee
Vlaamse waterbedrijven de resultaten van verschillende
toekomstverkenningen geconcretiseerd voor waterdistributie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?