BTO rapport - BTO 2008.007

Klimaatverandering en de gevolgen voor waterdistributie – een inventarisatie van onderzoeksbehoeften

Rapporten

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het klimaat aan het veranderen is. Hoewel Nederland en de wereld zich sterk maken om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken moet men zich toch voorbereiden op een veranderend klimaat. Een veranderend klimaat heeft ook invloed op de drinkwatersector. Het is belangrijk voor de drinkwaterbedrijven de veranderingen en effecten van klimaatverandering duidelijk in kaart te brengen, zodat ingespeeld kan worden op de effecten.
Literatuuronderzoek wijst uit dat het klimaat invloed heeft op verschillende gebieden die raken aan de distributie van drinkwater. In het voorliggend onderzoek is gekeken naar veranderende vraagpatronen, faalkans van leidingen en de gevolgen voor kwaliteit van het drinkwater in het distributienet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?