BTO rapport - BTO 2008.003

Risicoanalyse van leidingnetten

Rapporten

Waterbedrijven besteden steeds meer aandacht aan het verantwoord omgaan met risico’s. Naast de in
het verleden gangbare aandacht voor risico’s van besmetting, is er nu aandacht voor de risico’s van het
falen van assets en de mogelijke effecten op de bedrijfsprestatie. Waterbedrijven passen verschillende
methoden toe voor het analyseren van risico’s, met name voor het onderhouden van productieinfrastructuur.
Binnen het afgesloten project ‘Risicoanalysemethoden’ zijn verschillende methoden voor
risicobeheer besproken en is een aanzet gegeven om deze methoden geschikt te maken voor
distributienetten. Hiervoor zijn risicobeoordelingsmatrices opgesteld die betrekking hebben op het falen
van een leiding. In het voorliggende onderzoek is onderzocht of deze risicobeoordelingsmatrices in de
praktijk toepasbaar zijn voor een risicoanalyse van een distributienet en of dit leidt tot zinvolle
resultaten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?