BTO rapport - BTO 2008.017

Consumer Satisfaction, Preferences and Acceptance Regarding Drinking Water Services

Rapporten

Nederlandse samenvatting van het rapport Consumer satisfaction, preferences and acceptance regarding drinking water services – An overview of literature findings and assessment methods. “Consumententevredenheid, voorkeuren en acceptatie met betrekking tot drinkwaterdiensten – Bepalingsmethoden en uitkomsten van klantonderzoek”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?