BTO rapport - BTO 2008.039

Verandering van waterkwaliteit in het distributienet

Rapporten

De goede waterkwaliteit af pompstation kan in het leidingnet veranderen door
1) bezinking en accumulatie of opwerveling van sediment;
2) door interactie met de leidingen en omgeving (temperatuur) en
3) door nagroei van micro-organismen.
De waterbedrijven hebben graag een instrument in handen om de verandering van de waterkwaliteit in het leidingnet te beperken.
De vraag is of de vorm van het leidingnet (vertakt of vermaasd), de diameter van de leidingen (en dus de snelheid in de leidingen) en de verblijftijd in het leidingnet van invloed zijn op de (verandering) van de waterkwaliteit in het leidingnet. Volgens het principe van de nieuwe ontwerprichtlijnen zijn vertakte netten met kleine diameters zelfreinigend. De zelfreinigende werking moet in de praktijk wel aangetoond worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?