BTO rapport - BTO 2008.001(s)

Literatuuroverzicht putverstopping

Rapporten

In de periode 2002 – 2006 liep het BTS-project putverstopping. In dit project hebben samenwerking en fundamenteel onderzoek geleid tot een beter inzicht in mechanische putverstopping en het putverstoppingsproces. De inzichten zijn samengevat in het richtlijnenboekje (literatuur 2) met praktische richtlijnen voor ontwerp, aanleg en onderhoud van putten. Binnen het BTS-project putverstopping zijn in afzonderlijke werkpakketten deelproblemen uitgewerkt (werkpakket 2 t/m 7). Het fundamentele onderzoek concentreerde zich in werkpakket 1 en resulteerde in het proefschrift Investigation of Clogging Processes in Unconsolidated Aquifers near Water Supply Wells van Bert-Rik de Zwart (zie hoofdstuk 2). Werkpakket 8 heeft het richtlijnenboekje opgeleverd, waarin de resultaten van al het onderzoek zijn vertaald naar praktische richtlijnen (zie hoofdstuk 2).
We weten veel meer over oorzaken, preventie en regeneratie bij mechanische putverstopping, en de richtlijnen worden in de praktijk toegepast. Maar de wereld draait door en nieuwe vragen en ideeën borrelen op, wat kan resulteren in nieuw onderzoek. Het is dan goed om een overzicht te hebben van de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. Het doel van dit rapport is het samenbrengen van het onderzoek naar mechanische putverstopping dat in Nederland is uitgevoerd en hiermee de bestaande kennis en ervaring ontsluiten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?