BTO rapport - BTO 2013.017

Vijfjarenplan Thema Klimaatbestendige watersector

Rapporten

Het klimaat verandert in Nederland: de gemiddelde temperatuur is over de afgelopen eeuw gestegen, de
hoeveelheid en de intensiteit van de neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor.
Verschillende effecten van klimaatverandering zijn in Nederland al waarneembaar. Sommige effecten
zijn positief, zoals een toename van de landbouwproductie en van het aantal gunstige recreatiedagen.
Andere zijn negatief, zoals een toename van de kans op overstromingen, wateroverlast en een afname
van de kwaliteit van het oppervlaktewater (watertemperatuur, algengroei) en van de biodiversiteit
(Deltares, 2012; PBL, 2012; RIVM, 2012).
Klimaatverandering en de effecten daarvan zullen naar verwachting de komende eeuwen doorzetten.
Negatieve effecten van klimaatverandering hangen vooral samen met veranderingen in het optreden
van extreme weerssituaties (droogte, noodweer, hittegolven en dergelijke). Daarnaast is er mogelijk een
grotere kans op nieuwe ziektes en plagen in de landbouw of de volksgezondheid. De veranderingen
bieden Nederland ook kansen, onder andere voor de landbouw en de toerismesector. Ook komen er
wellicht mogelijkheden om energie te winnen uit warm (drink)water.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?