BTO rapport - BTO 2013.016

Cyanobacteriën; wat zit er in het ruwe water en hoe komen we ervan af

Rapporten

Overmatige bloei van cyanobacteriën in oppervlaktewateren zoals recreatiewater en drinkwaterbekkens
vormt een potentieel gevaar voor de gezondheid van mens en dier. De gevaren worden met name
veroorzaakt door twee eigenschappen van een aantal algemeen voorkomende cyanobacterie genera: ze
zijn in staat om toxines te produceren en als gevolg van drijfvermogen/bodemgroei in staat om in
grote hoeveelheden op te hopen. Enkele voorvallen met dode honden die gedronken hadden van water
waarin hoge dichtheden cyanobacterie voorkwamen (2011) onderstrepen dit nog eens.
Voor de drinkwaterproductie kunnen cyanobacteriën op verschillende manieren voor problemen zorgen:
• beeldvorming rondom de drinkwaterproductie wordt negatief beïnvloed (in de vorm van groene
drijflagen en/of dode beesten);
• als gevolg van hoge dichtheden kunnen in het water zuurstofloze condities ontstaan;
• de door cyanobacteriën geproduceerde toxines zouden mogelijk in het drinkwater terecht kunnen
komen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?