BTO rapport - BTO 2013.015

Beschrijving analysemethode voor zoetstoffen en MRI-contraststoffen en optimalisatie screeningsmethode

Rapporten

Binnen het BTO-project ‘Analysis of Emerging Compounds’ zijn analysemethoden ontwikkeld om
verschillende klassen van ‘emerging compounds’ te kunnen analyseren. In dit rapport wordt de
ontwikkeling beschreven van een analysemethode voor twee categorieën van stoffen, namelijk
kunstmatige zoetstoffen en MRI-contraststoffen.
‘light’ frisdranken. De stoffen worden in grote hoeveelheden geconsumeerd, en bepaalde zoetstoffen
zoals acesulfaam-K, sacharine, cyclamaat en sucralose worden in het menselijk lichaam niet afgebroken,
maar onveranderd uitgescheiden via de urine of feces. Door hun stabiliteit en persistentie worden de
zoetstoffen niet volledig afgebroken in afvalwaterzuiveringsinstallaties en kunnen ze via het gezuiverde
afvalwater in rivieren en stromen terechtkomen. In Europa komen de stoffen wijdverbreid in het
oppervlaktewater voor en worden hoge concentraties gemeten. Een gevoelige en gevalideerde methode
voor de analyse van een vijftal veel gebruikte kunstmatige zoetstoffen, namelijk acesulfaam-K, sacharine,
cyclamaat-Na, sucralose en aspartaam is ontwikkeld. De methode is gebaseerd op een directe injectie
van het watermonsters na toevoeging van gelabelde interne standaarden, zonder verdere
voorbewerking. Bij een eerste verkennende studie door KWR naar de aanwezigheid van kunstmatige
zoetstoffen in watermonsters zijn er meerdere van deze stoffen in oppervlaktewater aangetoond, de stof
acesulfaam-K zelfs tot enkele microgrammen per liter. Met de ontwikkelde gevalideerde methode
kunnen de vijf meest voorkomende kunstmatige zoetstoffen geanalyseerd worden en de methode kan
ingezet worden om deze stoffen in het aquatisch milieu en drinkwater te monitoren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?