BTO rapport - BTO 2013.012

Virusverwijdering uit oppervlaktewater door coagulatie sedimentatie en snelle zandfiltratie

Rapporten

Virussen die overdraagbaar zijn via water vormen een belangrijke bedreiging voor de
veiligheid van drinkwater. Ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke Analyse
Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD) zijn door de waterbedrijven gegevens
verzameld over het voorkomen van virussen in oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de
productie van drinkwater. Om te komen tot een betere schatting van de microbiologische
veiligheid van drinkwater is het noodzakelijk om meer kennis te genereren over de effectiviteit
van drinkwaterzuiveringsprocessen voor het reduceren van de concentratie virussen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?