BTO rapport - BTO 2013.010

Vijfjarenplan thema Trends

Rapporten

Trends en toekomstbeelden signaleren, monitoren en ontwikkelen tot strategische inzichten en praktisch
hanteerbare opties voor (1) beslissers bij de waterbedrijven en (2) agendasetters binnen het BTO.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?