BTO rapport - BTO 2013.009

Vijfjarenplan thema Water en Energie

Rapporten

Drinkwaterbedrijven hebben een duidelijk omschreven taak: het produceren en leveren van veilig en
betrouwbaar drinkwater tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het besef groeit bij
drinkwaterbedrijven dat deze kosten voor een groot deel bestaan uit het gebruik van fossiele
brandstoffen bij de productie en transport van drinkwater, de verwarming van drinkwater in
huishoudens en de uiteindelijke zuivering van afvalwater.
Omdat drinkwaterbedrijven in samenwerking met gemeenten en waterschappen in staat zijn gebruikers
in huis te helpen bij het terugdringen van deze kosten, en in staat zijn om energie te winnen uit
de waterinfrastructuren in de openbare ruimte, ontstaat bij enkele drinkwaterbedrijven de ambitie
om deze rol in het verlengde van de nutstaak op te pakken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?