BTO rapport - BTO 2013.008

Blik naar buiten. Vijfjarenplan thema Duurzame bronnen en watersystemen

Rapporten

De bron, grond- en oppervlakte water, is een van de belangrijkste assets van drinkwaterbedrijven en
veiligstelling en duurzame benutting ervan is van essentieel belang. De omgang met bronnen staat niet
op zichzelf, maar wordt mede bepaald door ingrepen in de fysieke (leef)omgeving, ruimtelijke ordening
en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Deze omgeving is niet constant en veranderingen hebben
direct of indirect hun weerslag op de bron en hoe drinkwaterbedrijven daar gebruik van (kunnen)
maken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?