BTO rapport - BTO 2013.007

Vijfjarenplan thema Assetmanagement

Rapporten

Waterbedrijven omarmen het begrip assetmanagement omdat het een kader biedt voor een goed beheer
van hun bedrijfsmiddelen (=assets). Er bestaat een groot aantal definities van assetmanagement. De
meest gangbare zijn:
 Vanuit de Britse praktijkrichtlijn PAS55:
‘Systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally and
sustainably manages its assets and asset systems, their associated performance, risks and
expenditure over their life cycles for the purpose of achieving its organizational strategic plan.’
 In ISO-verband wordt aan normering gewerkt, waarbij assetmanagement wordt omschreven als:
‘The coordinated activities of an organization to realize value from assets.’ Assets zijn hier
omschreven als: ‘something that has a potential or actual value to an organization.’
 Een definitie die in de bedrijfstak wordt gehanteerd: ‘Asset management is een proces van het
optimaliseren van de prestaties, kosten en risico’s verbonden aan de assets op basis van vooraf
gedefinieerde criteria en geobjectiveerde en transparante beoordelingen.’

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?