BTO rapport - BTO 2013.006

Vijfjarenplan thema Drinkwatertechnologie van de toekomst

Rapporten

De openbare watervoorziening heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze moderne
samenleving, zowel op gezondheidstechnisch gebied als in de economische ontwikkeling van ons land.
De openbare watervoorziening is gereguleerd via nationale en internationale wetgeving in de
Waterleidingwet in Nederland. Hierin staat onder andere dat een waterbedrijf verplicht is de kwaliteit
en de kwantiteit van drinkwater te garanderen naar de eindverbruikers. Door opkomende bedreigingen,
zoals klimaatverandering, nieuwe stoffen in bronnen voor drinkwater, problemen met de biologische
stabiliteit van behandeld water, etc. staan deze normen constant onder druk. Een belangrijke barrière
tegen de genoemde opkomende bedreigingen is de waterzuivering. Bestaande (klassieke) en nieuwe
(geavanceerde) zuiveringstechnieken dienen voldoende robuust te zijn om kwaliteit- en
kwantiteitveranderingen in bronnen van drinkwater te kunnen opvangen. Door introductie van nieuwe
zuiveringstechnieken en optimalisatie en aanpassingen van bestaande (en klassieke)
zuiveringstechnieken wordt voor een groot deel tegemoet gekomen aan genoemde veranderingen.
Daarnaast is het van belang om nieuwe mogelijkheden voor drinkwaterzuivering te verkennen en te
onderzoeken met als doel om tot een efficiëntere waterzuivering te komen met betrekking tot kosten,
chemicaliën- en energieverbruik, duurzaamheid, reststoffen en waterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?