BTO rapport - BTO 2013.005

Vijfjarenplan thema Nieuwe Stoffen

Rapporten

Het chemicaliëngebruik in Europa neemt toe, er worden momenteel meer dan 100.000 stoffen
geproduceerd (Schwarzenbach et al., 2006). Nieuwe toepassingen en ontwikkelingen in de chemische
industrie leiden tot een steeds veranderend palet van stoffen. Daarnaast zijn er ook tal van ‘oude’ stoffen
die door ontwikkelingen in de analytische chemie pas recent kunnen worden gemeten. Deze stoffen
kunnen via effluenten, landbouw, atmosferische depositie, incidentele lozingen, of door af of uitspoeling
uit allerlei vaste materialen in het milieu terecht komen. Daarnaast kunnen nieuwe stoffen ontstaan
tijdens het doorlopen van de watercyclus: tijdens zuiveringsprocessen of bijvoorbeeld door afbraak in
het milieu. Het thema ‘Nieuwe stoffen’ verkent wat er ‘chemisch’ gezien op de waterbedrijven af komt
en welke gevolgen dat kan hebben.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?