BTO rapport - BTO 2013.004

Vijfjarenplan thema Hygiëne en Veiligheid

Rapporten

Het leveren van hygiënisch en veilig drinkwater is een belangrijke basis voor de volksgezondheid. De
kwaliteit van drinkwater bereid uit grondwater moet worden gewaarborgd door een weloverwogen
keuze van de bronnen in combinatie met kennis over bescherming door bodempassage en zuivering. Bij
gebruik van oppervlaktewater is kennis over de kwaliteit(sontwikkeling) van het ruwe water nodig, en
kennis over de robuustheid van de zuivering, bestaande uit meerdere barrières tegen schadelijke microorganismen.
Kenmerk van de Nederlandse drinkwatervoorziening is dat drinkwater geen restgehalte
van een desinfectiemiddel bevat. Dit stelt hoge eisen aan de integriteit van de infrastructuur.
Kennis over al deze aspecten is essentieel om voldoende zeker te zijn van de veiligheid van het water,
aangezien wateranalyse onvoldoende uitsluitsel geeft. Het onderzoek levert de benodigde kennis om de
risico’s te identificeren, te kwantificeren en te beheersen. Dit betreft aspecten als:
- het vóórkomen en gedrag van (nieuwe) micro-organismen in het milieu en bij zuiveringsprocessen
- het voorspellen en borgen van de effectiviteit van zuiveringsprocessen
- risico’s van nieuwe water(keten)concepten
- risico’s van bijzondere verrichtingen zoals werkzaamheden in het distributienet en de zuivering.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?