BTO rapport - BTO 2013.002

Hydrochemical changes in aquifer thermal energy storage systems investigated with anoxic column experiments

Rapporten

De toepassing van warmte-/koudeopslag (WKO) groeit de laatste jaren sterk. WKO systemen zijn
tegenwoordig een standaard onderdeel bij realisatie van kantoren en toepassing in woningbouw begint
ook toe te nemen. De systemen worden soms geplaatst in dezelfde watervoerende lagen waaruit
grondwater wordt onttrokken voor de productie van drinkwater. De drinkwatersector maakt zich om
deze reden zorgen over de mogelijke gevolgen van WKO op de kwaliteit van haar grondstof. Om deze
reden is binnen het bedrijfstakonderzoek (BTO) in 2009 een onderzoek gestart naar de effecten van
WKO. Het BTO onderzoek is gestart met een inventarisatie van de mogelijke risico’s van WKO systemen
voor drinkwaterproductie (BTO 2009.030(s) “Hoe combineren we drinkwater met
bodemenergiesystemen”) en de evaluatie van de waterkwaliteitmonitoringsdata van een WKO systeem
in Eindhoven (BTO 2009.045(s) Evaluation of the monitoring data of the aquifer thermal energy storage
system at High Tech Campus Eindhoven).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?