BTO rapport - BTO 2013.001

Virusverwijdering door bodemtransport onder suboxische condities

Rapporten

Beschermingszones rondom drinkwaterwinningen.
Drinkwaterwinningen worden beschermd door beschermingszones rondom de winningen. De richtlijn van de Commissie Bescherming Waterwingebieden geeft aan dat de beschermingszone dusdanig groot moet zijn dat het toestromende water een verblijftijd heeft in het watervoerende pakket van tenminste 60 dagen. Deze verblijftijd in het pakket moet de drinkwaterwinning beschermen tegen de doorbraak van ziekteverwekkende micro-organismen.
Er zijn een aantal veldstudies beschreven waarin is bepaald of de 60 dagen zone voldoende bescherming biedt tegen doorbraak van ziekteverwekkende micro-organismen. Hierbij is vooral naar de verwijdering van virussen gekeken, omdat virussen beter dan bacteriƫn en protozoa in staat zijn om over grote afstanden door de bodem te reizen, waarbij ze ook lange tijd infectieus kunnen blijven.
Veldstudies waarbij de verwijdering van micro-organismen werd bepaald in een oxisch watervoerend pakket lieten zien dat onder deze condities een verblijftijd van 60 dagen voldoende bescherming biedt tegen doorbraak van ziekteverwekkende micro-organismen. Een studie waarbij de verwijdering van virussen werd bepaald in een anoxisch watervoerend pakket, liet echter zien dat onder anoxische condities verwijdering door bodempassage veel minder effectief is, omdat de bacteriofagen onder deze condities zeer slecht hechten aan de bodemdeeltjes. Onder anoxische condities bij kwetsbare winningen kan beter uit worden gegaan van een verblijftijd van 110 dagen, waarbij zowel horizontaal als verticaal transport een bijdrage levert aan de verblijftijd. Deze veldstudies hebben laten zien dat de redoxcondities in het watervoerende pakket een zeer belangrijke rol spelen bij de verwijdering van virussen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?