BTO rapport - BTO 2007.001

Membraanfiltratie in BTO 2007-2011

Rapporten

Begin 2006 is door de PBC Waterbehandeling en het College van
Opdrachtgevers het stuk nr. 2006-EGIZ03 “voorstel BTO Waterbehandeling
2006 e.v.” vastgesteld. In het document wordt een analyse gemaakt van de
uitdagingen op het gebied van waterbehandeling. De achtergrond voor de
uitdagingen is het dilemma waarvoor de sector gesteld wordt: enerzijds is
kostenreductie noodzakelijk, anderzijds verlangt de consument veilig
drinkwater van een hoge kwaliteit. Uiteindelijk is dit stuk opgewerkt tot een
visie voor het BTO Waterbehandeling en als zodanig ook vastgelegd in een
BTO rapport (BTO 2006.034) [1].

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?