BTO rapport - BTO 2007.012

Waterkwaliteit en zuivering in vier toekomstbeelden

Rapporten

Nadere invulling Kartonnen Doos-toekomstbeelden:
Kwaliteit bronnen verbetert in de meeste gevallen. Zuiveringen
maken geringe tot grote ontwikkeling door.
Bij nadere invulling van de vier Kartonnen Doos-toekomstbeelden blijkt dat de
kwaliteit van drinkwaterbronnen gelijk blijft, of verbetert. Alleen in Leven=Beleven
neemt deze af als gevolg van de toegenomen economische activiteit en consumptie. De
zuiveringen zullen afhankelijk van de scenario’s een geringe tot grote ontwikkeling
doormaken. Algemeen punt is dat men in 2020in staat zal zijn om beter te zuiveren
tegen lagere kosten. Volledige afwezigheid van verontreinigingen wordt echter niet
voorzien. Geavanceerde zuiveringstechnieken blijven daarom nodig.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?