BTO rapport - BTO 2007.003

Meten op transportleidingen

Rapporten

Sedimentophoping in leidingen ontstaat door bezinking van deeltjes. Deze
deeltjes kunnen worden aangevoerd vanuit het pompstation, maar kunnen
ook in het leidingnet worden gevormd. Opgehoopt sediment kan onder
bepaalde hydraulische omstandigheden opwervelen en leiden tot
bruinwaterklachten. Door het periodiek verwijderen van opgehoopt sediment
(door te spuien met hoge stroomsnelheid) zal het de kans op
bruinwaterklachten verminderen.
Randvoorwaarde voor een goed schoonmaakeffect is dat het aangevoerde
water, meestal een transportleiding, schoon is. Om vast te stellen of deze
leiding als SWF kan dienen moet de mate van vervuiling van de leiding
worden bepaald.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?