BTO rapport - BTO 2007.026

Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit Pompstation Heumensoord

Rapporten

In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van het geohydrologische
systeem en de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de omgeving
van pompstation Heumensoord. Pompstation Heumensoord is gelegen in
Gelderland, tegen de zuidrand van de stad Nijmegen. De ondergrond van het
gebied rond het pompstation bestaat uit (in de voorlaatste ijstijd gestuwde)
pleistocene formaties. Door de stuwing bestaat de ondergrond in de
omgeving van het pompstation uit een complexe afwisseling van
(scheefgestelde) kleilagen en afwisselend fijn en grofzandige tot grindige
afzettingen. Verder zijn door de stuwing en latere gedeeltelijke erosie grote
gradiënten in maaiveldhoogte ontstaan. De stuwingsverschijnselen zijn van
grote invloed op de hydrologie van het studiegebied. Door de genoemde
gradiënten en scheefgestelde kleilagen kunnen op korte afstand van elkaar
grote verschillen in stijghoogte voorkomen. Tevens wordt door de sterke
heterogeniteit van de ondergrond het stromingspatroon van het grondwater
beïnvloed. Een andere voor de hydrologie complicerende factor is de
verstedelijking in de omgeving van de puttenvelden. Door het verharde
oppervlak kan de grondwateraanvulling in het stedelijke gebied sterk
afwijken van de omgeving. Het uiteindelijke doel van de modellering is het
geven van inzicht in de toekomstige ruwwaterkwaliteit van Pompstation
Heumensoord. Realisering van deze doelstelling vereist dat het complexe
stromingspatroon binnen het intrekgebied van de winplaats adequaat kan
worden gesimuleerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?