BTO rapport - BTO 2007.031

Risicoanalyse Ruwwaterkwaliteit Pompstation Borgharen

Rapporten

Voorliggende pilot studie ‘Borgharen’ van het project Stedelijk Waterbeheer
en Drinkwaterwinning heeft tot doel de in de eerste fase van het project
verworven inzichten en ontwikkelde methoden1 te toetsen aan de praktijk. De
locatiekeuze van de studie is gebaseerd op de nabijheid en omvang van
stedelijk gebied in het intrekgebied van de winning Borgharen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?