BTO rapport - BTO 2007.004

MTBE in de drinkwaterzuivering

Rapporten

Uit de inventarisatie in fase 1 van dit onderzoek blijkt dat MTBE (methyl tertbutyl
ether) op een aantal grondwaterpompstations in het ruwe water
aanwezig is. In oppervlaktewater komt MTBE in lage concentraties voor.
RIVM heeft een indicator- en signaleringswaarde van 1 μg/l voorgesteld voor
MTBE in drinkwater.
Het doel van deze tweede fase van het project, is het zuiveringsrendement
van verschillende zuiveringstechnieken in de praktijk vast te stellen. Omdat
MTBE als loodvervanger in brandstof steeds meer plaats maakt voor ETBE
(Ethyl Tertiair-Butyl Ether) en TAME (Tertiair-Amyl Methyl Ether) zijn, waar
mogelijk, naast MTBE ook ETBE en TAME in het onderzoek meegenomen.
Ook TBA (Tertiair-Butyl Alcohol), dat een afbraakproduct is van MTBE en
ETBE, is in enkele experimenten meegenomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?