BTO rapport - BTO 2007.032

Risicoanalyse van de gevolgen van klimaatverandering voor de drinkwatersector

Rapporten

Voorliggend rapport is het resultaat van een inventariserend onderzoek naar
de mogelijke gevolgen die klimaatverandering kan hebben voor de
verschillende facetten van drinkwaterproductie. Het is een inventariserende
studie en daardoor beslaat dit rapport een groot aantal verschillende
onderwerpen: van verandering van de watervraag tot gevolgen voor de
distributie. De hoofdstukken zijn onderverdeeld naar onderdeel in de
waterketen: de watervraag (hoofdstuk 3), de bronnen grondwater (hoofdstuk
4) en oppervlaktewater (hoofdstuk 5), het specifieke probleem rond verzilting
van grond- en oppervlaktewater (hoofdstuk 6) en drinkwaterproductie en –
distributie (hoofdstuk 7). De verschillende hoofdstukken zijn ook afzonderlijk
goed leesbaar.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?