BTO rapport - BTO 2007.030

Risicoanalyse Ruwwaterkwaliteit Pompstation Borgharen

Rapporten

In dit rapport is de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de
omgeving van pompstation Borgharen beschreven. Het uiteindelijke doel van
de modellering is om inzicht te geven in de toekomstige ruwwaterkwaliteit
van Pompstation Borgharen en de daarmee verbonden risico’s. Realisering
van deze doelstelling vereist dat de grondwaterstroming in het intrekgebied
van de winplaats adequaat wordt gesimuleerd. De risicoanalyse van de
ruwwaterkwaliteit is beschreven in: “Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit
Pompstation Borgharen, Deel 2, Beschrijving reactiviteit ondergrond en
chemische waterkwaliteit”.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?