BTO rapport - BTO 2007.038

Hygiëne bij winmiddelen - Hygiënecode Drinkwater

Rapporten

Dit boekje beschrijft de richtlijnen voor hygiëne tijdens het werken met winmiddelen. Onder winmiddelen verstaan we drains, horizontale en verticale onttrekkingsputten (inclusief putkopconstructie), peilbuizen in pomp- en waarnemingsputten, pompen, de putkelder met alles dat zich daarin bevindt en de ruwwaterleiding. Dit boekje richt zich op de mensen die zich (dagelijks) bezig houden met het ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie van winmiddelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?