BTO rapport - BTO 2007.023

Voorzieningen voor het continu monitoren van leidingen

Rapporten

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van methoden en technieken voor
intelligente voorzieningen in leidingen of leidingstelsels. Intelligentie is
hierbij gedefinieerd als het vermogen van een voorziening zelfstandig een
signaal af te geven bij conditieveranderingen van de leiding. Op basis van
deze veranderingen kan een voorspelling worden gedaan over de restlevensduur
van de leiding. Deze voorspelling stelt het waterleidingbedrijf in staat
om met gepland onderhoud de kans op een calamiteit sterk te reduceren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?