BTO rapport - BTO 2007.045

Toepassing keramische membranen voor grootschalige waterbehandeling

Rapporten

Dit rapport geeft een overzicht van keramische membranen op het gebied van
productiemethoden, materialen, reinigingsmethoden en uitvoeringsvorm,
waarbij zowel de state-of-the-art als nieuwe ontwikkelingen aan bod komen.
Bedrijven kunnen dit overzicht gebruiken om de kennis met betrekking tot
keramische membranen up-to-date te houden.
Daarnaast worden in dit rapport aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek. Deze zijn gebaseerd op de lacunes in de reeds aanwezige kennis
die in dit rapport is vastgelegd, en de toekomstverwachtingen voor
toepassing van keramische membranen bij drinkwaterbereiding. In het kader
van BTO is onderzoek opgestart naar de relatie tussen membraanlading en
NOM-vervuiling. Ook wordt op proefinstallatieschaal onderzocht of
keramische membranen kunnen worden ingezet als laatste polishingstap
waarbij hoge flux wordt toegepast. Een derde onderzoek richt zich op
virusretentie en optimale flux bij keramische UF membranen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?