BTO rapport - BTO 2007.046

Karakterisering van deeltjes in drinkwater

Rapporten

De aanwezigheid van deeltjes in drinkwater kan aanleiding geven tot
verminderde biologische stabiliteit of sedimentatie in het leidingnet.
Opwerveling van het sediment door snelheidsverschillen kan leiden tot
bruinwaterklachten bij de klanten. Deeltjes kunnen daarnaast esthetisch
ongewenst zijn (troebeling) of kunnen zware metalen of bacteriën of virussen
vervoeren en deze stoffen “beschermen” tegen verwijdering door een
bepaalde zuiveringstap. Het is daarom van belang dat het uitgaande water
van een pompstation zo min mogelijk deeltjes bevat.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?