BTO rapport - BTO 2007.029

Flexwater Pilot Noordoostpolder

Rapporten

Dit rapport betreft een pilot studie van de derde fase van het Flexwater
project. Doel van deze fase is het genereren en beoordelen van kansrijke
nieuwe concepten voor productie en transport van drinkwater in bestaande
situaties, zodat de drinkwatervoorziening kosteneffectiever wordt, minder
verdroging veroorzaakt, de vergunde capaciteit beter wordt benut en beter is
ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.
Voor de realisatie van het hierboven beschreven doel is een
beslissingondersteunend planningsinstrument ontwikkeld (Optiwin),
waarmee de bijdrage van flexibele oplossingen aan de optimalisering van de
drinkwatervoorziening in beeld wordt gebracht. Het instrument bestaat uit
een set effectmodellen en een optimalisatiemodule, gekoppeld met een GIS.
Welke effectmodellen in de set worden opgenomen varieert afhankelijk van
de doelstellingen van het betreffende onderzoek.
De eerste stappen in de bouw van dit instrument zijn in de onderhavige
studie gerealiseerd, verdere ontwikkeling vindt plaats in de tweede Flexwater
pilot, bij Brabant Water.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?