BTO rapport - BTO 2007.035

Veilige waterwingebieden. Verslag van een workshop over de implemantatie van BTO-resultaten

Rapporten

De bodem is voor meer dan 80% van het Nederlands drinkwater een belangrijke barrière tegen microbiologische en chemische verontreinigingen. Het beschermingsbeleid is een kwart eeuw geleden gedefinieerd door de Commissie Bescherming Waterwingebieden. Nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij (nieuwe eisen voor microbiologische veiligheid, de opkomst van het Water Safety Plan en het bekendworden van nieuwe chemische verontreinigingen), in de drinkwaterpraktijk (begrazing) en in de wetenschap (GIS, modellering, risicoanalyse, moleculaire methoden) stellen nieuwe vragen over de veiligheid van waterwingebieden.
Samen met de PBC’s Risicobeheer bronnen, Microbiologie en Chemische Waterkwaliteit is in 2004 is in het BTO een onderzoeksprogramma Veilige Waterwingebieden opgesteld, met 7 onderzoeksprojecten. De centrale doelstelling van dit programma was kennis te genereren, te verzamelen en te aggregeren om waterleidingbedrijven de veiligheid van hun waterwinning te kunnen laten vaststellen en waar nodig te optimaliseren.
De meeste projecten zijn nu afgerond of bevinden zich in de afrondingsfase. Daarom werd op 12 april 2007 een workshop georganiseerd met de PBC Risicobeheer bronnen en de PBC Microbiologie. Tijdens de workshop werden de resultaten van de projecten uit het onderzoeksprogramma Veilige Waterwingebieden gepresenteerd en werd gezamenlijk vastgesteld hoe de resultaten van het onderzoek bij de waterbedrijven kunnen/moeten worden geïmplementeerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?