BTO rapport - BTO 2007.024(s)

Verslag 4e Kennisplatform Putmanagement 26 april 2007. Met nadere invulling BTO-onderzoek putmanagement voor de komende jaren

Rapporten

Op donderdag 26 april 2007 is bij en door Kiwa Water Research het 4de Kennisplatform Putmanagement gehouden, een dag met workshops rond het BTO Putmanagement-onderzoek. Doel van de dag was: – de bedrijfstak informeren over de stand van zaken in het Putmanagementonderzoek; – discussie over plannen en ideeën voor onderzoek in de komende tijd; – en zodoende richting bepalen van het putonderzoek – uitwisselen van ervaringen en kennis.
Tijdens de diverse sessies is uitgebreid en levendig gediscussieerd over de vijf onderzoeksthema’s, over ervaringen uit de praktijk, onderzoeksrichtingen, afstemming van onderzoek en praktijk en de overdracht van ontwikkelde kennis. Duidelijk bleek dat het BTO Putmanagementonderzoek sterk leeft en gewaardeerd wordt door de bedrijfstak.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?